Ikaros och gossen Gråsten

Efter att ha läst 73 (förträffliga) dikter om Ikaros
önskar jag lägga ett ord för hans lantlige kusin,
Gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen.
Jag talar också på en grästuvas vägnar
som åtnjuter skugga och vindskydd.

Efter att ha läst 73 dikter om flykt och om vingar
önskar jag frambära min hyllning till fotsulan,
den nedåtvända själen, konsten att stanna
och att äga tyngd – såsåm gossen Gråsten
eller hans syster, hemmadottern fröken Granbuske,
som glanslöst men evigt grönskar.

(En reflektion på temat, eller mer över att texter ekar av andra texter har jag skrivit här). (och som idéunderlag till en lektion. Jag har förresten skrivit en detaljerad sådan om just myten-Bruegel-Auden-Williams, i engelskans termin 2) 

Annonser